Menu Close

Legislație

Constituția României, republicată

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355

Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/168136

Legea nr. 208/ 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170037

Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73672

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323

Legea nr. 176/2010 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/90188

Hotărârea Guvernului nr. 56/2016 privind numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a circumscripției electorale a municipiului Bucureşti pentru alegerile locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175779

Hotărârea Guvernului nr. 554/2021 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari și un consiliu local în unele circumscripții electorale

Hotărârea Guvernului nr. 555/2021 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021

Hotărârea Guvernului nr. 556/2021 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări
a alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021

Hotărârea Guvernului nr. 557/2021 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții
a alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021

Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/242170

Hotărârea Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/243171

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175295

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2020privind modificarea anexei la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227101

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2016 pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale și parlamentare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175283

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 3/2016 pentru aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175307

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2016 pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară și suplimentară care va fi folosit la alegerile locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175308

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 5/2016 pentru aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175309

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 6/2016 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175310

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 8/2016 pentru aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175813

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2016 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală complementară care va fi folosit la alegerile locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/176324

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 17/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind tragerea computerizată la sorți a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/177411

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 25/2016 privind procedura de eliberare a extraselor din Registrul electoral către formațiunile politice care participă la alegerile locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178340

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189527

Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/178732

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 3/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228557

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 8/2020 pentru aprobarea modelelor buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229297

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 14/2020 pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor, primarilor și a președinților consiliilor județene

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230466

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale județene constituite la alegerile locale parțiale pentru primari și un consiliu local din data de 27 iunie 2021

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2021 privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 3/2021 privind întocmirea, verificarea și circuitul proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021

Instrucțiunea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2021 privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021

Instrucțiunea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2021 privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021

Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 119/2021 privind regulile de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021
 

Alegeri Locale Partiale 27 Iunie 2021